Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op (TY)

18.09.2024–31.07.2025 Oulu

Aika

18.9.24-31.7.25

Paikka

Oulu

Kenelle

Kaikki kirjoittamisesta kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

9.9.24 mennessä

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024 - 2025, opinto-oikeus päättyy 31.7.25

Opetus järjestetään lähiopetuksena Oulussa. Kukin opintojakso sisältää kaksi opetusviikonloppua (pe-la). Oulussa ja lähialueilla asuvien toivotaan osallistuvaan lähiopetukseen siten kuin opintojaksojen tiedoissa kehotetaan. Kauempana asuvat voivat osallistua opetukseen etäyhteydellä, jos osallistuminen lähiopetukseen on hankalaa.

Kaikessa opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.

Opintojen alkuinfo: ke 18.9.24 klo 17.00-18.00
Zoom, tallennetaan

Opiskelijat osallistuvat alkuinfoon etänä. Osallistumisen Zoom-osoite ilmoitetaan opintoihin ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille, jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Tavoitteet

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Sisältö

Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia.
Opetuksessa käytetään lähiopetuksen lisäksi Zoomia ja Moodlea.
Opintosuoritukset arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5, jossa 0 = hylätty.

Opetussuunnitelmaan on tulossa muutoksia. Opintojaksojen sisällöt ja aikataulut ilmoitetaan, kun opetussuunnitelma on vahvistettu.

Perusopinnot koostuvat seuraavista osista:

- Johdatus kirjoittamiseen 5 op:
* Johdatus kirjoittamiseen (2 op)
* Kirjoittaminen prosessina (3 op)

- Luova kirjoittaminen ja tieto I, 5 op

- Kirjoittamisen lajit 15 op:
* Proosa ja kerronnan keinot I (5 op)
* Runous ja kielen taide I (5 op)
* Draaman kirjoittaminen ja dramaturgiset rakenteet I (5 op)

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat Turun avoimen yliopiston rekisterimaksua lukuun ottamatta.

Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelija maksaa Turun opintomaksut samalla, kun rekisteröityy Turun avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohjeet lähetetään opiskelijalle opintojen alkaessa.

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

9.9.24 mennessä

Ilmoittautuminen avataan, kun opintojen tiedot ovat tarkentunteet. Opinnot järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.