Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op (TY)

18.09.2024–31.07.2025 Oulu

Aika

18.9.24-31.7.25

Paikka

Oulu

Kenelle

Kaikki kirjoittamisesta kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

9.9.24 mennessä

Hinta

550 €

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024 - 2025, opinto-oikeus päättyy 31.7.25

Opetus järjestetään lähiopetuksena Oulussa. Kukin opintojakso sisältää kaksi opetusviikonloppua (pe-la). Oulussa ja lähialueilla asuvien toivotaan osallistuvaan lähiopetukseen siten kuin opintojaksojen tiedoissa kehotetaan. Kauempana asuvat voivat osallistua opetukseen etäyhteydellä, jos osallistuminen lähiopetukseen on hankalaa.

Kaikessa opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.


Opintojen alkuinfo: ke 18.9.24 klo 17.00-18.00
Zoom, tallennetaan

Opiskelijat osallistuvat alkuinfoon etänä. Osallistumisen Zoom-osoite ilmoitetaan opintoihin ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Alkuinfo on avoin kaikille opinnoista kiinnostuneille. Jos haluat mukaan, mutta et ole ilmoittautunut opintoihn, laita viestiä osoitteeseen merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi, niin saat osallistumislinkin Zoomiin ennen infoa.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille, jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Tavoitteet

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Sisältö

Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia.
Opetuksessa käytetään lähiopetuksen lisäksi Zoomia ja Moodlea.
Opintosuoritukset arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5, jossa 0 = hylätty.

Perusopinnot koostuvat seuraavista osista:

Johdatus luovaan kirjoittamiseen 5 op: yht. 24 t opetusta
* Johdatus luovaan kirjoittamiseen (2 op), 9 t
- 27.-28.9.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-13.30 (Zoom)
* Kirjoittaminen prosessina (3 op), 15 t
- la 28.9.24 klo 13.45-16.00 (Zoom)
- 4.-5.10.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (lähiopetus Oulussa)

Luova kirjoittaminen ja tieto I, 5 op, 24 t
- 11.-12.4.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (Zoom)
- 9.-10.5.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (lähiopetus Oulussa)

Kirjoittamisen lajit 15 op: (jokaisessa toinen osioista lähiopetuksena)
* Proosa ja kerronnan keinot I (5 op), 24 t
- 11.-12.10.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (Zoom)
- 8.-9.11.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (lähiopetus Oulussa)
* Runous ja kielen taide I (5 op), 24 t
- 10.-11.1.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00
- 24.-25.1.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00
* Draaman kirjoittaminen ja dramaturgiset rakenteet I (5 op), 24 t
- 21.-22.2.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00
- 14.-15.3.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat Turun avoimen yliopiston rekisterimaksua lukuun ottamatta.

Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op:
470 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 80 €

Yksittäiset opintojaksot:
5 op: 131 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 20 € / opintojakso

Opiskelija maksaa Turun opintomaksun samalla, kun rekisteröityy Turun avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohjeet lähetetään opiskelijalle opintojen alkaessa.

Ilmoittaudu

9.9.24 mennessä

Opinnot järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.