Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus, perusopinnot 25-30 op (OY)

Verkossa

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025, tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin

Kohderyhmä

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus on suunnattu yrittäjille, kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille ja niille, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista.

Kouluttaja

Opintokokonaisuuden opettajina toimivat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyden tutkijat kukin oman asiantuntijuudensa perusteella. Katso tarkemmat opettajatiedot kurssikohtaisesti.

Sisältö

Opintokokonaisuus tarjoaa tietoa mikroyrittäjyydestä joustavasti, uusimman tutkimustiedon pohjalta. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa yritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kaikki kurssitehtävät ovat käytännöllisiä harjoituksia tai kehittämisprojekteja. Kursseilla saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden voi sisällyttää sivuaineeksi kauppatieteen kandidaatintutkintoon.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op (OY)
  • Introduction to micro-entrepreneurship in Finland 5 op (OY)
  • Digitaalinen myynti & markkinointi mikroyrityksissä 5 op (OY)
  • Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op (OY)
  • Vastuullisuudella tulosta 5 op (OY)
  • Ketterä johtaminen mikroyrityksissä 5 op (OY)
  • Yritysten kasvunhallinta 5 op (OY)

Huomioitavaa

Voit suorittaa Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden joko 25 tai 30 opintopisteen laajuisena.

Opintokokonaisuuden kurssit on ajoitettu lukuvuoden eri periodeihin. Tarkasta kurssien suoritusaika jokaisen kurssin kohdalta erikseen. Opintojen suorittaminen kannattaa aloittaa Mikroyrittäjyyden perusteet tai Introduction to micro-entrepreneurship in Finland -kurssista, jonka jälkeen voit edetä haluamassasi järjestyksessä. Em. kurssit ovat keskenään vaihtoehtoisia.

Hyväksiluvuista:

Kurkistuskurssin Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi 2 op (OY) 2 op (OY) / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (ppkyo.fi) 2 op:n suoritus hyväksiluetaan osaksi Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op -opintojaksoa.

Kurkistuskurssin Introduction to starting a company in Finland 2 op / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (ppkyo.fi) 2 op:n suoritus hyväksiluetaan osaksi Introduction to micro-entrepreneurship in Finland 5 op (OY) / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (ppkyo.fi) -opintojaksoa.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op: 375 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 98 €

Mikäli haluat suorittaa 30 op:n kokonaisuuden, hinta on 450 €.

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Tarkentuu ja avataan aikataulujen vahvistuttua.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626